Underrättelser angående fast väg- och järnvägsförbindelse över Fehmarn Bält

Diarienummer : 2010/1334/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: