Underrättelse - Utställelse av järnvägsplaner inkl. miljökonsekvensbeskrivning för ny järnväg i Kiruna kommun, Norrbottens län.

Diarienummer : 2006/2433/184
Departement/Myndighet : Banverket
Besvarad: