Underrättelse - Utställelse av järnvägsplan 02 inkl. miljökonsekvensbeskrivning för ny järnväg i Kiruna kommun, Norrbottens län

Diarienummer : 2006/2433/184
Departement/Myndighet : Banverket
Besvarad: