Underrättelse om utställning av kommuntäckande översiktsplan för Älvsbyns kommun

Diarienummer : 2010/296/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbotten
Besvarad: