Underrättelse från Polen i enlighet med ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, gällande kärnkraftverk i norra Polen

Diarienummer : 2015/2527/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: