Underrättelse enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang om havsvindkraftsparken "Strom-Nord" norr om Rügen, Tyskland

Diarienummer : 2010/1499/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: