Underrättelse enligt Esbokonventionen om ansökan om ändring i tillståndet för havsvindkraftsparken "Ventotec Ost 2" nordost om Rügen, Tyskland

Diarienummer : 2010/1529/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: