Underlag för miljökonsekvensbeskrivning av Nord Stream AG:s utbyggnadsprojekt - underrättelse från Ryssland, Finland, Danmark och Tyskland om gränsöverskridande miljökonsekvenser enligt Esbokonventionen

Diarienummer : 2013/862/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: