Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen - Uppdragsredovisning från Boverket, i samverkan med länsstyrelserna

Diarienummer : 2007/1923/184
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: