Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) redovisning av regeringsuppdrag om en internationell jämförelse i fråga om militär flygverksamhet och vindkraft

Diarienummer : 2012/228/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad: