Tillstånd till befintlig och utökad täktverksamhet på fastigheten Gotland Lärbro Stora Vikers 1:94, Klinthagen samt till bortledande av yt- och grundvatten m.m.

Diarienummer : 2014/1054/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: