Tillägg till översiktsplanen för vindkraft i Malå och Norsjö kommuner

Diarienummer : 2010/788/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Västerbotten
Besvarad: