Tematiskt tillägg till översiktsplan för Bodens kommun, avseende förslag till områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, s.k. LIS-områden

Diarienummer : 2010/1604/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbottens län
Besvarad: