Synpunkter på underrättelse om att Danmark påbörjat planering av en vindkraftspark på Kriegers Flak i Östersjön

Diarienummer : 2012/1431/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: