Synpunkter på Trafikverkets yttrande i mål om Förbifart Stockholm

Diarienummer : 2013/2369/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: