Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen av utbyggnad av en tredje kärnkraftsenhet vid kärnkraftverket i Lovisa, Finland

Diarienummer : 2007/1545/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: