Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen av byggande av nytt kärnkraftverk i Litauen

Diarienummer : 2007/1572/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: