Synpunkter på kompl. underlag för miljökonsekvensbeskrivning för Nord Stream, dragning av gasledning söder och öster om Bornholm

Diarienummer : 2006/2351/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: