Synpunkter på Hjälpreda för bedömning av påverkan och miljöproblem

Diarienummer : 2013/1288/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Västernorrland/Vattenmyndigheterna
Besvarad: