Strandskydd och landsbygdsutveckling, tillägg till översiktsplan för Pajala kommun

Diarienummer : 2012/26/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbottens län
Besvarad: