Slutredovisning av uppdrag till Statens energimyndighet att redovisa underlag inför kommande beslut om forskning och innovation på energiområdet

Diarienummer : 2012/710/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad: