Slutrapport av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag 17 i regleringsbrev för 2008: Förslag till nationella åtgärder enligt Baltic Sea Action Plan (BSAP)

Diarienummer : 2009/1910/184
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: