Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Diarienummer : 2017/1192/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad: