Skinnskattebergs Kommuns och Sveaskog Förvaltnings AB:s ansökan om dels lagligförklaring av Liendammen vid sjön Liens utlopp i Forsån i Skinnskattebergs kommun och dels tillstånd enligt miljöbalken att bygga om dammen

Diarienummer : 2012/1034/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt
Besvarad: