Samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden – Projektrapport och rekommendationer för vidare arbete

Diarienummer : 2011/1254/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: