Samrådsunderlag för tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt miljöbalken för utbyggnad av Kolkajen-Ropsten, fastigheten Stockholm Hjorthagen 1:3 i Stockholms kommun

Diarienummer : 2017/230/10.1
Departement/Myndighet : Sweco Environment AB
Besvarad: