Samrådsremiss för ombyggnad av väg E22 trafikplats Lund södra samt delen trafikplats Lund södra till trafikplats Råby och vattenverksamhet i Lund och Staffanstorps kommun, Skåne län

Diarienummer : 2017/1890/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: