Samrådsremiss för lokalisering av dubbelspår utmed Ostkustbanan delen Tjärnvik - Njurundabommen i Nordanstigs kommun, Gävleborgs län samt Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

Diarienummer : 2017/457/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: