Samrådsmöte för ombyggnad av väg 136, Ottenby - Borgholm, delarna Algutsrum-Glömminge och Glömminge-Rälla i Mörbylånga och Borgholms kommuner, Kalmar län

Diarienummer : 2018/2038/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: