Samråd om Vattenverksamhet. Ökad avtappningskapacitet och vattenbyggnadsarbeten vid Slussen samt förändrad reglering av Mälaren

Diarienummer : 2007/2044/180
Departement/Myndighet : Exploateringskontoret, Stockholm Stad
Besvarad: