Samråd om vattenverksamhet – Inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i samband med reinvestering av Getingmidjan, järnvägsförbindelsen mellan Stockholms södra och Stockholms central

Diarienummer : 2014/2063/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: