Samråd om vattenverksamhet i Bällstaån

Diarienummer : 2010/1039/180
Departement/Myndighet : Stockholm Stad
Besvarad: