Samråd om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang gällande Polens planer på att bygga kärnkraftverk

Diarienummer : 2022/2035/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: