Samråd om Mälarprojektet – Fördjupning och breddning av de allmänna farlederna till Västerås och Köping samt uppgradering av Södertälje kanal och sluss

Diarienummer : 2013/479/10.1
Departement/Myndighet : Sjöfartsverket
Besvarad: