Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan enligt Esbokonventionen för bolaget Nord Stream 2 AG:s planerade gasledningsprojekt avseende den nordvästra sträckningen i Danmark

Diarienummer : 2013/862/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: