Samråd om gränsöverskridande miljökonsekvenser av Nord Stream gasledningsprojekt genom Östersjön

Diarienummer : 2006/2351/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: