Samråd om God Havsmiljö 2020 – Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, del 4, Åtgärdsprogram för havsmiljön, enligt Havsmiljöförordningen (2010:1341)

Diarienummer : 2015/473/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad: