Samråd om förslag "Tillägg till översiktsplan - Tema vindkraft" för Olofströms kommun, Blekinge Län

Diarienummer : 2009/1834/180
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Blekinge Län
Besvarad: