Samråd om förslag till "Vindkrafts-strategi för Karlskrona kommun - en del av Karlskronas nya översiktsplan" i Blekinge

Diarienummer : 2009/1923/180
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Blekinge Län
Besvarad: