Samråd om förslag till tillägg om strandnära boende för landskapsutveckling till den kommuntäckande översiktsplanen för Ronneby kommun, Blekinge län

Diarienummer : 2011/1993/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Blekinge län
Besvarad: