Samråd om förslag till tillägg om strandnära boende för landskapsutveckling till den kommuntäckande översiktsplanen för Olofströms kommun, Blekinge län

Diarienummer : 2009/1829/180
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Blekinge Län
Besvarad: