Samråd om förslag till plan för vindbruk, tematiskt tillägg till översiktsplan för Bodens Kommun

Diarienummer : 2011/1084/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbotten
Besvarad: