Samråd om förslag till Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun, Blekinge län

Diarienummer : 2009/2213/180
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Blekinge län
Besvarad: