Samråd inför ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken(1998:808) för vattenverksamhet i samband med byggnation i stadsdelen Inre hamnen i centrala Norrköping, Norrköpings kommun

Diarienummer : 2018/1047/10.1
Departement/Myndighet : WSP Sverige AB
Besvarad: