Samråd gällande Pålsjö – ändring av Helsingborgs översiktsplan

Diarienummer : 2013/1054/10.1
Departement/Myndighet : Stadsbyggnadsnämnden Helsingborg
Besvarad: