Samråd för Vindpark Triton inför ansökan om tillstånd för vindpark och tillhörande intern-kabelnät enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och lagen om kontinentalsockeln samt om Natura 2000-tillstånd

Diarienummer : 2021/1226/14.1
Departement/Myndighet : OX2 AB
Besvarad: