Samråd för del av Luleås kommuntäckande översiktsplan; Luleå stads- & landsbygd samt resor och transporter

Diarienummer : 2012/825/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbotten
Besvarad: