Samråd för anläggning av mötesfri landsväg Forslunda – Hissjö samt allmän parallellväg för oskyddade trafikanter Forslunda – Håkmark vid väg 363 i Umeå kommun, Västerbottens län

Diarienummer : 2017/390/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: