Samråd enligt Miljöbalken om förslag till uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Foss-Berg 3:1, Munkedals kommun

Diarienummer : 2011/1286/184
Departement/Myndighet : Munkedals kommun
Besvarad: