Samråd enligt Miljöbalken gällande Natura 2000 på Stora Middelgrund i Kattegatt

Diarienummer : 2014/297/10.1
Departement/Myndighet : Universal Wind Offshore AB
Besvarad: